Sveriges äldsta stolfabrik och möbelkonst av Sven-Erik Fryklund
Utdrag ur boken ”Träsmak” av Mats Palmquist (2018). Publiceras med författarens tillstånd

Pinnstolen – en smålänning, bördig från Svenarums socken, som står stadigt i både tid och rum
Sven Lindholm 2017

Från drängstuga till fabrik, stoltillverkning i Hagafors på J W Thunanders tid
Maria Liljegren 1978

Livet på en pinne – ett designarbete med pinnstolen som utgångspunkt
Josefina Hägg 2014

Pinnstolen
utdrag ur boken Jönköpings läns Kungl Hushållningssällskaps Historia 1814-1913

Pinnstolen
utdrag ur boken Sällsamheter i Småland (1991)

Intervju med fröken Elise Killander
(tyvärr en mycket dålig kopia)

Upplysningar angående tillverkning av möbler i snickarboden i Sjöstorp
av Martin Fagerlund

Tidningsartiklar
100-årig pinnstolsfabrik i Svenarum landets äldsta (1963)

Trots fabriksnedläggelsen – Pinnstolen 150 år (1988)

Publikationer från Hagafors Stolfabrik
Sveriges Stolfabrikantförenings gemensamma priskurant N:o 1 (1899)
Illustrerad med bilder på stolar från åren runt sekelskiftet

Illustrerad katalog (1953)