Äger du en möbel som du tror kan vara tillverkad i Hagafors? Tyvärr kan det vara svårt att avgöra för ett otränat öga, då det ofta saknas stämpel eller etikett.

Vi är flera personer med anknytning till Hagafors Stolfabrik som gärna bidrar med kunskap. Vi kan också ta hjälp av hemsidan eller våra följare på Facebook och lära av varandra.

Skicka så bra bilder och information som möjligt till info@hagaforsstolfabrik.se. Tänk på att även sitsens undersida är viktig. Vi ser fram emot att höra från dig!